Organisatie

De organisatie kent een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is belast met het bestuur van CVO 't Gooi als geheel. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen CVO 't Gooi; daarnaast geeft zij de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. Het Centraal Bureau ondersteunt de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de schooldirecties. De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor hun scholen. 

Directeur-bestuurder CVO 't Gooi
de heer drs. A.I.P.J. (Nol) van Beurden  

Centraal Bureau  
T 035 - 621 65 17
F 035 - 624 85 61
E cb@cvogooi.nl

Manager financiën & control
de heer drs. M. (Michel) Matton

Manager personeel & organisatie
mevrouw drs. G. (Gitta) de Kip

Informatiemanager
mevrouw drs. K. (Kitty) Louwers


Management assistenten
mevrouw B. J. L. (Bianca) Kroon
mevrouw M. C. A. (Marcelle) de Moor

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

De heer R. Boom, lid RvT namens MR

De heer A. van den Bosch, voorzitter;

Mevrouw L. Ratelband-Freutel, vice-voorzitter RvT;

De heer A.C. Korevaar, lid RvT;

De heer D. ter Kuile, lid RvT;

Mevrouw M. Verkuijlen, lid RvT


Ambtelijk secretaris: mevrouw B.J.L. Kroon 


De vestigingen hebben elk een eigen directie of schoolleiding:


Comenius College (035 - 621 57 51)

Rector: de heer drs. J.G. (Johan) Veenstra
j.veenstra@comeniusnet.nl


Conrector onderbouw a.i.: de heer drs. R. (Rohan) de Groot
r.degroot@comeniusnet.nl


Conrector bovenbouw: mw. drs. M. (Merlijn) Verstraeten
m.verstraeten@comeniusnet.nl


College de OpMaat (035 - 695 01 72)

Vestigingsdirecteur: mevrouw H.E.J. (Ilonka) Vos-Vonk
i.vos@collegedeopmaat.nl 


De Savornin Lohman (035 - 624 02 61)

Vestigingsdirecteur: de heer C.A. (Cors) Westerdijk MEM
c.westerdijk@savorninlohman.nl


Hilfertsheem College (035 - 683 15 57)


Vestigingsdirecteur: mevrouw H.E.M. (Hanneke) Strankinga
h.strankinga@hilfertsheem.nl


Adjunct-directeur:  mevrouw M-T (Marie-Trees) Meereboer
m.meereboer@hilfertsheem.nlCVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV